Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Εργατικά: σύμφωνα με Ν.2000 το ποσοστό εργατικής εισφοράς μπορεί να αποδοθεί ως οικονομική ενίσχυση στους χαμηλόμισθους

ΕΡΓΑΤΙΚΑ: Σύμφωνα με διάταξη νόμου του 2000 που ελάχιστοι εργαζόμενοι γνωρίζουν, εργαζόμενος που αμοίβεται με το βασικό μισθό και απασχολείται με καθεστώς πλήρουςαπασχόλησης μπορεί με μια βεβαίωση του εργοδότη προς το ΙΚΑ να λαμβάνει ως οικονομική ενίσχυση την παρακράτηση της εργατικής εισφοράς από τον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ που γίνεται στο μισθό του και κανονικά αποδίδεται ως μέρος των εισφορών που καταβάλει ο εργοδότης μηνιαίως στο ΙΚΑ (ποσοστό 6,67% επί των αποδοχών) εξαιρούνται ειδικότητες που κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις).
Διαβάστε περισσότερα :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου