Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΝΕΟ | Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 21/3/2014

Ξεκινά αύριο Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 η υποβολή αιτήσεων για ένταξη των επιχειρήσεων στο "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών." Διαβάστε στη συνέχεια ποιοι είναι οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) και οι ωφελούμενοι(άνεργοι) για ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: υποχρεωτική έκδοση κλειδαρίθμου από ΟΑΕΔ για ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίσουν στο κατάστημα ΟΑΕΔ που έχει έδρα η επιχείρησή τους και να προσκοµίσουν: 
         1. Οι ατοµικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος. 
         2. Τα νοµικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα 
προκύπτει η µετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της 
επιχείρησης. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
∆ικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, 
που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. 

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Δείκτης Οικονομικούς Κλίματος(ESI) - Ευρωζώνη

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος που δημοσιεύει ανά μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG ECFIN) αποτελεί ένα μέτρο της πορείας της οικονομικής δραστηριότητας. Αποτυπώνει τις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες που απορρέουν από έρευνες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Οι έρευνες αυτές λαμβάνουν υπόψη τους διάφορες συνιστώσες της οικονομίας, όπως τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες, τους καταναλωτές, τον κατασκευαστικό κλάδο καθώς και τον κλάδο λιανικού εμπορίου.       

Τον Ιούλιο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ευρωζώνη κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά 1.2 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και βρίσκεται πλέον στις 92.5 μονάδες. Η νέα άνοδος που σημείωσε ο δείκτης συνεχίζει την πορεία ανάκαμψης που ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο και είχε διακοπεί από τη στασιμότητα του Μαρτίου και την επιδείνωση του Απριλίου. Η άνοδος το μήνα Ιούλιο, με εξαίρεση τον κατασκευαστικό τομέα, οφείλεται σε βελτίωση όλων των επιμέρους τομέων. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης (1.4 μονάδες) και ο κλάδος των υπηρεσιών (1.7 μονάδες).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5,5 ετών στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ. Ενθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής μεταποίησης, καθώς ο δείκτης υπεύθυνων προμηθειών (PMI) αυξήθηκε, έστω και οριακά, από τις 51,2 μονάδες τον Ιανουάριο, στις 51,3 μονάδες τον Φεβρουάριο, και βρέθηκε για δεύτερο συνεχή μήνα πάνω από το όριο των 50 μονάδων που υποδεικνύει ανάπτυξη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΖΑΝΟΣ
ΔΙΠΛ. ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 


πηγές: 
1. http://www.indeepanalysis.gr/
2. http://www.kathimerini.gr/