Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ι.Κ.Ε.: Βασικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων εταιρικών μορφών

Επιτυχή χαρακτηρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το θεσμό της Ι.Κ.Ε., με βάση τη διείσδυση που έχει στον Ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Το 39% εταιρειών που συστήνονται είναι ΙΚΕ και υπερισχύει ακόμη και των Ο.Ε. που ακολουθούν με 32% . Ακολουθούν οι Ε.Ε. με 15%, οι Ε.Π.Ε. με 8% και οι Α.Ε. με 6%.

Αναλύοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας μορφής εταιρείας, διαπιστώνουμε τις καινοτομίες που εισάγει και πλεονεκτεί έναντι των άλλων εταιρικών μορφών.

Ίδρυση Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Το καταστατικό της καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό συμφωνητικό. Δεν απαιτείται παράσταση Δικηγόρου και συμμετοχή Συμβολαιογράφου. Γίνεται δημοσίευση μόνο στο ΓΕΜΗ. Απαιτείται σύμπραξη Συμβολαιογράφου, όταν το επιβάλλει ειδική διάταξη του νόμου ή όταν εισφέρεται στην εταιρεία ακίνητο. Το κόστος σύστασης περιορίζεται στο ελάχιστο, γιατί δεν καταβάλλονται αμοιβές και τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Το κόστος περιορίζεται μόνο, σε ένα παράβολο των 70€.

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Μάθετε ποιοι δικαιούνται το επίδομα από το κοινωνικό μέρισμα των 500 ευρώ


Ποσό επιδόματος:  500ευρώ ανά άτομο
                           ή
                                 833 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά

Πως υπολογίζεται:  Για να υπολογιστεί το ποσό του βοηθήματος, το οποίο ορίζεται στα 500 ευρώ, υπάρχει οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας, που κλιμακώνεται από 1 για τον πρώτο ενήλικα, 1/3 για κάθε άλλον ενήλικα και 1/6 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ηλικίας έως 24 ετών. Δηλαδή, το ποσό των 500 ευρώ για τον άγαμο προσαυξάνεται κατά 166,7 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού και κατά 83,3 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος, ώστε να ανέρχεται τελικά σε 833 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά.

Πότε θα πάρω το επίδομα:  Θα καταβληθεί εφάπαξ εντός του Μαΐου

Που θα κάνω αίτηση: Το βοήθημα θα παρέχεται, μετά από αίτηση – ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου και διασταύρωση των στοιχείων του από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/polites.html

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα:  το επίδομα αφορά σε χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, υπερήλικες, μακροχρόνια άνεργους, ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπά. Δικαιούχοι του βοηθήματος εκτιμάται ότι μπορεί να είναι όσα νοικοκυριά έχουν:
1.    ισοδύναμο εισόδημα (φορολογική δήλωση 2013) έως 6.000 ευρώ και
2.     ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας (ΦΑΠ) έως 125.000 ευρώ για τον άγαμο ή 250.000 για δύο ή περισσότερα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού. Δηλαδή, για μία τετραμελή οικογένεια, το όριο ορίζεται στις 10.000 ευρώ. Το εισόδημα αναφοράς ορίζεται ως το άθροισμα των συνολικών εισοδημάτων όλων των μελών του νοικοκυριού που χρησιμοποιείται στη δήλωση Α21 (συμπεριλαμβάνει τόσο πραγματικά όσο και τεκμαρτά εισοδήματα).

Ειδικά, για τους μακροχρόνια άνεργους, που ήταν εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, το Μάρτιο του 2014, ο ορισμός του εισοδήματος αναφοράς προκύπτει, όταν τα εισοδήματα του μακροχρόνια ανέργου από μισθούς και ημερομίσθια, μηδενιστούν.

Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για το κοινωνικό μέρισμα:
http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Services/documents_polites/kya_koinwniko_merisma.pdf
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΖΑΝΟΣ
ΔΙΠΛ. ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΝΕΟ | Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 21/3/2014

Ξεκινά αύριο Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 η υποβολή αιτήσεων για ένταξη των επιχειρήσεων στο "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών." Διαβάστε στη συνέχεια ποιοι είναι οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) και οι ωφελούμενοι(άνεργοι) για ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: υποχρεωτική έκδοση κλειδαρίθμου από ΟΑΕΔ για ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίσουν στο κατάστημα ΟΑΕΔ που έχει έδρα η επιχείρησή τους και να προσκοµίσουν: 
         1. Οι ατοµικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος. 
         2. Τα νοµικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα 
προκύπτει η µετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της 
επιχείρησης. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
∆ικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, 
που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. 

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Δείκτης Οικονομικούς Κλίματος(ESI) - Ευρωζώνη

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος που δημοσιεύει ανά μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG ECFIN) αποτελεί ένα μέτρο της πορείας της οικονομικής δραστηριότητας. Αποτυπώνει τις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες που απορρέουν από έρευνες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Οι έρευνες αυτές λαμβάνουν υπόψη τους διάφορες συνιστώσες της οικονομίας, όπως τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες, τους καταναλωτές, τον κατασκευαστικό κλάδο καθώς και τον κλάδο λιανικού εμπορίου.       

Τον Ιούλιο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ευρωζώνη κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά 1.2 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και βρίσκεται πλέον στις 92.5 μονάδες. Η νέα άνοδος που σημείωσε ο δείκτης συνεχίζει την πορεία ανάκαμψης που ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο και είχε διακοπεί από τη στασιμότητα του Μαρτίου και την επιδείνωση του Απριλίου. Η άνοδος το μήνα Ιούλιο, με εξαίρεση τον κατασκευαστικό τομέα, οφείλεται σε βελτίωση όλων των επιμέρους τομέων. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης (1.4 μονάδες) και ο κλάδος των υπηρεσιών (1.7 μονάδες).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5,5 ετών στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ. Ενθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής μεταποίησης, καθώς ο δείκτης υπεύθυνων προμηθειών (PMI) αυξήθηκε, έστω και οριακά, από τις 51,2 μονάδες τον Ιανουάριο, στις 51,3 μονάδες τον Φεβρουάριο, και βρέθηκε για δεύτερο συνεχή μήνα πάνω από το όριο των 50 μονάδων που υποδεικνύει ανάπτυξη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΖΑΝΟΣ
ΔΙΠΛ. ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 


πηγές: 
1. http://www.indeepanalysis.gr/
2. http://www.kathimerini.gr/

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δράσεις για την Εργασία στην Αττική», στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Τοπικό Σχέδιο για τη Δραστική Ανάπτυξη της Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής», καλεί άνεργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης,να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής στην Πράξη (Περιοχή χωρικής εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής).
Οι άνεργοι που θα επιλεγούν, θα συμμετέχουν στις ακόλουθες δράσεις:
1.              Κατάρτιση
Η κατάρτιση θα είναι διάρκειας 125 ωρών (θεωρία και πρακτική) και θα έχει ως εκπαιδευτικό αντικείμενο την «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»
2.              Συμβουλευτική
Στα πλαίσια της Συμβουλευτικής πρόκειται να γίνουν ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με τους ωφελούμενους στα ακόλουθα αντικείμενα: Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, Συμβουλευτική παρακολούθησης, Ειδική υποστήριξη και συμβουλευτική.
Στην Πράξη πρόκειται να συμμετέχουν συνολικά εβδομήντα (70) άνεργοι
Η υποβολή των αιτήσεων από τους ανέργους θα ξεκινήσει την Τρίτη 28/01/2014 και θα λήξει την Τρίτη 11/02/2014Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στα ακόλουθα σημεία:
1             Γραφείο Ενημέρωσης της Α.Σ. Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Μητροπόλεως 12-14, ΤΚ 10563, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210.32.24.588. Ώρες Εξυπηρέτησης 09:00 – 14:00 (Δευτέρα – Παρασκευή). E-mailvbouss@oe-e.gr Υπεύθυνη: κα. Μητσάκη Δήμητρα
2             Έδρα Αναπτυξιακής Σύμπραξης Βερανζέρου 31, Τ.Κ. 10432, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210.52.22.847. Ώρες Εξυπηρέτησης: 09:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00 (Δευτέρα – Παρασκευή). E-mailinfo@drase.org  Υπεύθυνη: κα. Γκοργκόλη Μαρία
Η Αίτηση συμμετοχής κάθε υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, 2. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας εν ισχύ, 3. Τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, αναγνωρίσεις εάν υπάρχουν), 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, 6. Υπεύθυνη Δήλωση με τους όρους συμμετοχής στην Πράξη, 7.Ερωτηματολόγιο καταγραφής στοιχείων, 8. Βιογραφικό σημείωμα.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα όταν πρόκειται για δημόσια έγγραφα (βλ σελ 4 Αναλυτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)!
Τα σχετικά έντυπα, Αίτηση Συμμετοχής, Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Στοιχείων & Υπεύθυνη Δήλωση με τους όρους συμμετοχής στην Πράξη θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθεύονται από τα σημεία υποβολής των αιτήσεων, ενώ θα είναι αναρτημένα και στο portal της Αναπτυξιακής Σύμπραξηςwww.drase.org, όπου θα βρίσκεται αναρτημένη και η Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Κατεβάστε την αναλυτική πρόσκληση και τα σχετικά αρχεία.

Συνημμένα αρχεία: 

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/1/2014 ΩΡΑ 16.00-21.00 ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ: « ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ »


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πλ. Κολοκοτρώνη 8  22100 Τρίπολη   Τηλ 2710-233582 .Fax:2710225048
e-mail: oee11pt@oe-e.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το 11ον  Περιφερειακό  Τμήμα  του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει  σεμινάρια με θέμα:

« ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΤΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ »

Η διεξαγωγή  των  προγραμμάτων  έχει  ως  εξής:

ΣΠΑΡΤΗ    ΣΑΒΒΑΤΟ  1/2/2014  ΩΡΑ 9.30-14.30  ΑΙΘΟΥΣΑ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «SPARTA INN»

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  31/1/2014 ΩΡΑ 16.00-21.00  ΑΙΘΟΥΣΑ  «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ»

Εισηγητής  θα  είναι  ο  κύριος  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  (ΤΕΩΣ   ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΛΕΓΧΩΝ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τα σεμινάρια διατίθενται  δωρεάν
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ

ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΕΕ    ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2013
ΟΙ  ΕΝΕΡΓΟΙ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ  ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2013

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Ενδεικτικό επιχειρηματικό πλάνο για πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας Νέων με έμφαση στην Καινοτομία

Για να δείτε τις ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν έτσι ώστε να υποβάλετε ένα επαρκές επιχειρηματικό σχέδιο για το πρόγραμμα "επιχειρηματικότητας νέων με έμφαση στην καινοτομία" πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 - Ερωτηματολόγιο σε αρχείο PDF

Για μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση της επιλεξιμότητά σας αλλά και μια ένδειξη της βαθμολογίας του σχεδίου σας συστήνουμε να κατεβάσετε το πλήρες ερωτηματολόγιο σε αρχείο PDF εδώ και αφού το συμπληρώσετε να μας το στείλετε στη διεύθυνση nikolaostzanos@gmail.com, και θα σας απαντήσουμε υπεύθυνα χωρίς καμμιά υποχρέωση εκ μέρους σας.

Προσοχή στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών!


Είναι τεράστιο το θέμα και παρουσιάζεται συνεχώς από ειδικούς και μη. Άλλες φορές σαν παρηγοριά, άλλες φορές σαν διέξοδος και άλλες σαν ουσιαστικό εργαλείο για τη λύση στο πρόβλημα της ανεργίας.


Ας αναφέρουμε κάποιες σημαντικές παραμέτρους γι’ αυτές τις επιδοτήσεις ώστε να ξέρετε αν μπορείτε και τι περιορισμούς θα έχετε:
1 ον. Δεν ισχύει ο μύθος οτι παίρνεις μπροστά, λεφτά στο χέρι.
Πρέπει να υποβληθεί μελέτη, η οποία για να αξιολογηθεί χρειάζεται χρόνος, κάποιες φορές περισσότερος και απο 10 μήνες/
2 ον. Πρέπει να έχεις χρήματα!
Προπληρώνεις τα καλλιεργητικά έξοδα προκειμένου να εγκατασταθούν οι καλλιέργειες και εφόσον εγκριθεί η επιδότηση σου,  σε εύλογο χρονικό διάστημα πρόκειται να εκταμιευτεί το 70 % αρχικά. Αυτό δεν σημαίνει πως είστε δικαιούχοι του ανώτερου ποσού των 20.000 ευρώ.
Προσοχή! Ακόμη και αν οι εκτάσεις σας βρίσκονται σε ορεινή περιόχή αν ως κατοικία του τρέχοντος έτους δηλώνετε αστικό κέντρο ή περιοχή που ΔΕΝ είναι ορεινή, τότε πέφτε κλίμακα κατά 5.000 άρα δικαιούστε 15.000, αν αυτό ισχύει για εκτάσεις ημιορεινές δηλαδή αρχικά εσείς δικαιούστε 17.500 να περιμένετε 12.500….και φυσικά αρχικά το 70% του ποσού.
3 ον.  Ο νέος αγρότης πρέπει να είναι άνεργος! Αν είστε μισθωτοί ακόμα και μη πλήρους απασχόλησης πιθανότατα δεν θα εγκριθείτε
4 ον.  Πρέπει να διαθέτετε το ποσό της εγκαταστασης απο πριν και να συνυπολογίσετε και άλλα κόστη όπως την ασφάλισή σας στον ΟΓΑ (περίπου 1200 ευρώ / χρόνο)
5ον.  Για δέκα χρόνια πρέπει να είστε κατα κύριο επάγγελμα αγρότες. Δικαιούστε να εργάζεστε αλλού μόνο λιγο καιρό, την περίοδο που αναλογα με το τι καλλιεργείτε φαίνεται οτι δεν χρειάζονται καλλιεργητικές φροντίδες και το ανώτερο μέχρι 11ο ένσημα ετησίως. Αν μέσα στα 10 χρόνια προκύψει κάποιος διορισμός ή πρέπει να ανοίξετε δική σας εργασία επειδή κάτι δεν πήγε καλά, ή αν πρέπει να φύγετε στο εξωτερικό….τότε απο τον ετήσιο έλεγχο θα φανεί και φυσικά θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε το σύνολο του ποσού.
6ον.  Πρέπει σε τρία χρόνια να αυξήσετε τα στρέμματα καλλιέργειας ωστε να πιάσετε το στόχο που θα σας θέσουν. Μόνο τότε και εφόσον παρακολουθήσετε και ολοκληρώστε με επιτυχία πρόγραμμα επιμόρφωσης νέων αγροτών…τότε θα εκταμιευτεί στο λογαριασμό σας το υπόλοιπο 30% του ποσού.
.
Με λίγα λόγια η επιδότηση δεν πρέπει να είναι ο λόγος αλλά η αφορμή. Πρέπει να είστε αποφασισμένοι να εργαστείτε σκληρά γιατί αν η καλλιέργεια σας δεν επιτύχει θα μπείτε πολλές χιλιάδες ευρώ μέσα και θα υπάρχει πρόβλημα! Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να τα καταφέρετε αν δεν έχετε ήδη χρήματα να βάλετε ή δεν είστε μέσα στα αγροτικά ήδη.

Προσοχή σε όσους σας υπόσχονται εύκολες λύσεις.Νικόλαος Γ. ΤζάνοςΣύμβουλος Επιχειρήσεων, Οικονομολόγος
Τηλ. (+30) 6936 618664
E-mail: nikolaostzanos@gmail.com
URL: http://nikolaostzanos.blogspot.gr

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Ερωτηματολόγιο για επίδομα θέρμανσης

Συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο για να σας κάνουμε την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης και στείλτε το στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση nikolaostzanos@gmail.com για να σας πούμε αν το δικαιούστε.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών έτους 2014, με προυπολογισμό 140 εκατ. ευρώ. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται η περίοδος από 18.3.2014 έως 16.5.2014 και ως περίοδος έγκρισης 

αυτών η μετά την 18.3.2014.

Δικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Αγρότες

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. 

2. Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.
Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής:

• Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού.
• Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχήςμε πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.

Ειδικά για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος είναι αυτές της τέως επαρχίας Τροιζηνίας και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, Αγκιστρίου, Αίγινας, Σαλαμίνας, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας, καθώς και ωρισμένες Δημοτικές Ενότητες της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

3. Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις.

4. Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

5. Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικα νότητας, εφόσον απαιτούνται.

6. Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

7. Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.


Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να τύχει των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρωνεται εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύτης ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες. Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί στους Νέους Αγρότες που θα ενταχθούν στο πρ'ογραμμα ως σύνολο κυμαίνεται απο 10.000 ευρώ το ελάχιστο μέχρι 20.000 ερώ το μέγιστο με βάση τα τρία παρακάτω κριτήρια:


1) Την περιοχή μόνιμης κατοικίας:

- Ορεινή – 7.500 ευρώ,

- Μειονεκτική – 5.000 ευρώ,

- Λοιπές περιοχές – 2.500 ευρώ.


2) Τον προσανατολισμό παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:

- Κτηνοτροφική – 7.500 ευρώ,

- Φυτική - 7.500 ευρώ,

- Μικτή–Μελισσοκομία - 5.000 ευρώ.


3) Το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:

- πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς - 5.000 ευρώ,

- 80-120% του εισοδήματος αναφοράς – 2.500 ευρώ. Οι πιστώσεις ανά Περιφέρεια θα κατανεμηθούν ως εξής:
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 12.600.000
Κεντρικής Μακεδονίας 32.400.000
Δυτικής Μακεδονίας 6.300.000
Θεσσαλίας 13.600.000
Ηπείρου 5.100.000
Ιονίων Νήσων 1.400.000
Δυτικής Ελλάδος 15.500.000
Στερεάς Ελλάδος 5.900.000
Πελοποννήσου 14.700.000
Αττικής 700.000
Βορείου Αιγαίου 7.400.000
Νοτίου Αιγαίου 1.600.000
Κρήτης 22.800.000Μπορείτε να δέιτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Απαντώντας στο παρακάτω ερωτηματολόγιο μπορείτε να έχετε μια πρώτη εικόνα για το αν είστε επιλέξιμοι για το πρόγραμμα.

Ερωτηματολόγιο επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2013 - 2014

Ερώτημα
Απάντηση (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
Παρατηρήσεις
Ηλικία κατω από 18 ετών ή πάνω από 40 ετών
Αν ναι τότε δεν είστε επιλέξιμος/η
Είστε μόνιμος κάτοικος Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων.
Αν ναι τότε δεν είστε επιλέξιμος/η
Διαθέτετε  Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ γεωτεχνικής κατεύθυνσης;
Αυξάνει τη βαθμολογία
Διαθέτετε  Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΙΕΚ (Δημοσίου), ΤΕΛ φυτικής/ζωϊκής κατεύθυνσης;
Αυξάνει τη βαθμολογία
Υποβάλλετε αίτηση ΟΣΔΕ κατά το έτος 2013;
Αν «όχι» πρέπει να υποβάλλετε το 2014
Είναι ο/η σύζυγος κατά κύρια απασχόληση αγρότης ή είναι ο/η σύζυγος αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης;
Αν «ναι» τότε πρέπει να εξεταστούν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ που υπέβαλλε
Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα σχετικά μητρώα;
Αν «οχι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η

Υποβάλλετε αίτηση ΟΣΔΕ κατά το έτος 2012 ή παλαιότερα;
Αν «ναι» τότε πρέπει να εξεταστούν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ
Είστε Μόνιμος ή με σύμβαση υπάλληλος του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ή στρατιωτικός ή Ιδιωτικός υπάλληλος ή Ελεύθερος επαγγελματίας ή Ιδιοκτήτης επιχειρήσεων;
Αν «ναι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η

Είστε εποχιακός υπάλληλος;
Αν «ναι» τότε εξαρτάται
Είστε υπάλληλος ορισμένου χρόνου;
Αν «ναι» τότε εξαρτάται
Είστε συνταξιούχος ή λαμβάνετε επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%;
Αν «ναι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η

Είστε σπουδάστρια/σπουδαστής ή φοιτήτρια/φοιτητής για χρονικό διάστημα μικρότερο των προβλεπόμενων ετών σπουδών της σχολής σας;
Αν «ναι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η

Εκτίετε ποινή φυλάκισης ή εκτίσατε την προηγούμενη 3ετία ή εκκρεμεί εις βάρος σας δίωξη για Καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών ή
Ζωοκλοπή ή Καταστροφή του περιβάλλοντος ή Απάτη σε βάρος του Δημοσίου;
Αν «ναι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η

Έχετε τύχει απόφασης ένταξης ή/και λάβει ενισχύσεις πρώτης εγκατάστασης και επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο παρελθόν;
Αν «ναι» τότε δεν είστε επιλέξιμος/η

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Επιχειρηματικότητα Νέων με Έμφαση στην Καινοτομία: Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών

Προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών θα ανέλθει συνολικά στα 2.000 άτομα. Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.
Η διαδικασία συμμετοχής και ένταξης  στο Πρόγραμμα, περιλαμβάνει 3 στάδια.
1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης – επιχειρηματικού σχεδίου,στην ιστοσελιδα του ΟΑΕΔ στο σύνδεσμο http://ait.oaed.gr/auth.asp?id=37. Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
 • η εξατομικευμένη προσέγγιση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ
 • η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ
 • η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ (η οποία θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του Προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά).
Στο Πρόγραμμα μπορούν να  υποβάλλουν αίτηση και άνεργοι που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν στην εν λόγω έναρξη το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την προέγκριση του επιχειρηματικού τους σχεδίου  από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων – Επιλεξιμότητα
Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων από Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης, που θα συσταθούν με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των εξης κριτηρίων αξιολόγησης (συνοπτικά):
Α. Πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης ως προς:
 • τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και
 • το ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την ιδιότητα του ανέργου κι έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
Β. Εξετάζεται εάν το επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
 • Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της  επιχειρηματικής πρωτοβουλίας ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης.
 • Συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 • Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκής τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού). Εξετάζεται και βαθμολογείται η ρεαλιστική προσέγγιση της πρότασης από πλευράς: α) κόστους αρχικής επένδυσης, β) δυνατότητας χρηματοδότησης και γ) περιγραφής τυχόν απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού.
 • Ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/και στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών. Τα επιχειρηματικά σχέδια που πληρούν το παρόν κριτήριο, επιλέγονται κατά προτεραιότητα.
 • Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και/ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.
Αναλυτικά τα κριτήρια και ο τρόπος βαθμολόγησης τους αναφέρονται στην Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία.
Η συνολική αξιολόγηση όπως προκύπτει από την ανωτέρω διαδικασία αποτελεί τη βάση για τη τελική έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφερομένου για υπαγωγή στο Πρόγραμμα.
3ο στάδιο: Ένταξη
Η ένταξη στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπροσώπους του Οργανισμού. Αναλυτικά το στάδιο ελέγχου και τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην Πρόσκληση σταΣχετικά αρχεία.
Στάδιο Συμβουλευτικής Υποστήριξης (mentoring)
Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για την είσπραξη της τελευταίας (3ης) δόσης, ο/η νέος/α επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραμμα Συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring)  και να προσκομίσει σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης από τον αρμόδιο φορέα παροχής Συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Κρήτης
Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σε ποιους απευθύνεται

Άνεργοι νέοι έως 35 ετών

Όροι και προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: 1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
2. Να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ.
3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους–Μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
4. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
5. Να είναι ηλικίας 18 έως 35 ετών (να διανύουν το 36ο έτος) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα. Το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
6. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του Προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά. Στο Πρόγραμμα δύναται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ΔΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (Προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.
7. Δύναται να υπαχθούν στο Πρόγραμμα ατομικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και μέλος (με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο):
- Ομόρρυθμης Εταιρίας (ΟΕ)
- Ετερόρρυθμης Εταιρίας (ΕΕ), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της
- Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και
- Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ)
Το ποσοστό συμμετοχής δεν μπορεί να μεταβληθεί κάτω του ελαχίστου (51%) καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
Εξαιρέσεις
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο Πρόγραμμα:
1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.)
2. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
3. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, κλπ.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
4. Πλανόδιες επιχειρήσεις.
5. Κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.
6. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.
7. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και  την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
8. Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.
9. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από Προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν.
10. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.//2005 και μετά.

Τι χρηματοδοτείται

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο Πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000 €.
Η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη μετά τη λήξη κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα του εκάστοτε εξαμήνου, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Προϋπολογισμός

€ 20.000.000
Κατανομή Προυπολογισμού ανά Περιφέρεια:
 • 11.350.000€ και 1.135 θέσεις για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης
 • 8.650.000€ και 865 θέσεις για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής

από 30/12/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού
Η αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση/ επχειρηματικό σχέδιο για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, κατατίθεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στο σύνδεσμο http://ait.oaed.gr/auth.asp?id=37. Χειρόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων δεν υποβάλλονται μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του Οργανισμού.
Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται αρχικά η συμπλήρωση του ατομικού ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του/της ενδιαφερόμενου/ης. Μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της εν λόγω αίτησης και δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης. Σε περίπτωση που δεν εκτυπωθεί η αίτηση ταυτόχρονα με την υποβολή της, δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησής της από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, οι ωφελούμενοι μπορούν να ελέγχουν το στάδιο της, καταχωρώντας το ατομικό ΑΦΜ και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος
Τηλ
210 9989014, 210 9989016, 210 9989017
ΟΑΕΔ
210 9989105, 210 9989125, 210 9989126, 210 9989168

Ιστοσελίδα δημοσίευσης