Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης;

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης;
Μετά από αυτό το πρώτο βήμα, θα βρεθείτε μπροστά σε δύο επιλογές: Την χρήση ως αιτών του επιδόματος και την χρήση ως διαχειριστής πολυκατοικίας. Μείνετε στην πρώτη επιλογή, όπου μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας, μαζί με δέκα «δικαιολογητικά» στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε και είναι τα εξής:
 - το ΑΦΜ σας
- το ονοματεπώνυμό σας
- τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων σας
- τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που επιθυμείτε να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου
- τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας
- την ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
- αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και το Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος
- τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
- την ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία
- Υπεύθυνη Δήλωση, στην περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης
- τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου)

Ο ρόλος του διαχειριστή
Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή εκπρόσωπος της κατοικίας αναλαμβάνει να συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία στην ίδια εφαρμογή, στην ουσία δηλαδή να «εγγράψει» την πολυκατοικία στην εφαρμογή και να συμπληρώσει την συμμετοχή του κάθε διαμερίσματος στις δαπάνες θέρμανσης σε χιλιοστά. Επομένως, δεν είστε υποχρεωμένοι εσείς οι ίδιοι να εισάγετε τις πληροφορίες κατανάλωσης, δαπάνης και χιλιοστών, αλλά καλό είναι να ελέγξετε αν ο διαχειριστής σας έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επίδομα Θέρμανσης, μπορείτε να απευθύνεστε και στο τηλέφωνο 210-4803131.

Νικόλαος Γ. Τζάνος
Οικονομολόγος
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου