Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Δημοσιεύθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας ΛογιστώνΑριθμ. 57088 /ΔΙΟΕ-1033/18.12.2013

Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών


Αριθμ. 57088 /ΔΙΟΕ-1033
(ΦΕΚ Β' 3314/24-12-2013)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98),
β. του Ν. 4072/2012, άρθρο 246, παρ. 2 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική μορφή- Σήματα-Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, λιμένων και άλλες διατάξεις» (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4177/2013 (Α'173),

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Διαμαρτυρία του ΟΕΕ επί του σχεδίου Νόμου με τίτλο «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 2

Περισσοτέρα εδώ

Αποτελέσματα και έδρες στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 15ης Δεκεμβρίου 2013 για την εκλογή των Αντιπροσώπων ανακοίνωσε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα τα ποσοστά, ο αριθμός των Αντιπροσώπων καθώς και οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται από κάθε παράταξη έχουν ως εξής (κάνετε κλικ εδώ)

Αποτελέσματα των Εκλογών για την Ανάδειξη των Μελών των Τοπικών Διοικήσεων

Tα αποτελέσματα κατά Περιφερειακό Τμήμα καθώς και τους υποψήφιους, που εκλέγονται σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση, ανακοίνωσε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Περιφερειακών Εκλογών (ΚΕΕΠΕ) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. (Κάνετε κλικ εδώ)

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Κυριακή 15/12/2013 ώρα 08.00-18.00 Αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος (αμφιθέατρο νομαρχίας) Εκλογές Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Συνάδελφε Οικονομολόγε,

            Στις επερχόμενες αρχαιρεσίες του Ο.Ε.Ε. στις 15 Δεκεμβρίου 2013, θέτω τον εαυτό μου στην κρίση σου, ως υποψήφιος για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣΤΑ) και για το Περιφερειακό τμήμα Νοτιανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με την παράταξη ΔΗ.ΚΙ.Ο., με μόνο γνώμονα ένα καλύτερο μέλλον για το νέο, τον μαχόμενο, τον καθημερινά υπό αντίξοες συνθήκες και σε ένα εξαιρετικά δυσμενές επαγγελματικό περιβάλλον δοκιμαζόμενο Οικονομολόγο.

           Δεν πρόκειται να σου υποσχεθώ ότι θα αλλάξω τον κόσμο, ούτε καν τον Ο.Ε.Ε., αυτό για το οποίο όμως μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι θα συμμετάσχω με όλες μου τις δυνάμεις στην κοινή προσπάθεια όλων των συναδέλφων ώστε πραγματικά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος να σταθεί δίπλα σε όλους τους Οικονομολόγους σε ένα ρόλο που θα έχει ανταποδοτικά οφέλη στα μέλη του και θα σηματοδοτήσει με δικά του μέσα την παρεμβατικότητα του στην Ελληνική Κοινωνία και στους Οικονομολόγους.

Στην εξαιρετικά κρίσιμη τριετία που έρχεται, προτεραιότητές μας είναι :
√ Με επιστημονικό τρόπο να αναδείξουμε και να κατοχυρώσουμε το επάγγελμα του Οικονομολόγου – Μελετητή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διεθνή πρότυπα με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και ψήφισής του μέχρι το τέλος του 2014. Είναι σημαντικό για μας να αναδείξουμε και να πιστοποιήσουμε ειδικότητες Οικονομολόγων συναδέλφων, οι οποίοι θα έχουν την ανάλογη θεσμοθετημένη ενασχόληση στα οικονομικά δρώμενα της Χώρας μας.

√ Η ανάδειξη του ρόλου αλλά και του επιστημονικού έργου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, μέσω σύγχρονων μεθόδων τεχνολογίας σε ότι αφορά την επιμόρφωση και την ενημέρωση, είναι από τους πρωταρχικούς μας στόχους.

√ Στις δύσκολες περιόδους που περνά η Κοινωνία μας και οι άνεργοι Οικονομολόγοι συνάδελφοί μας, άμεσος στόχος μας είναι σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο η επιμόρφωσή τους και η πρακτική εξάσκηση αυτών μέσω νέων προγραμμάτων του νέου ΣΕΣ (2014-2020). Είναι απαραίτητο και μονόδρομος για μας να πετύχουμε την πλήρη εφαρμογή αυτού του μέτρου για όλους τους συναδέλφους Οικονομολόγους.

√ Ήδη θέσαμε στον αρμόδιο υπουργό, το ζήτημα της οικονομικής συνδρομής μέσω του ΕΣΠΑ και στην συνέχεια του ΣΕΣ για τους νέους Οικονομολόγους στον νέο επιχειρείν, για να μπορούν ν’ ανοίξουν τα δικά τους γραφεία ή να βελτιώσουν υλικοτεχνικά τα υφιστάμενα.

√ Όσον αφορά τους οικονομολόγους στο Δημόσιο τομέα θα διεκδικήσουμε και πάλι να αξιολογούνται αξιοκρατικά και να καταλαμβάνουν πτυχιούχοι μέλη του ΟΕΕ σε θέσεις προϊσταμένων και δ/ντων, κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες και φορολογικές υπηρεσίες. Να εκπονηθεί προσοντολόγιο - καθηκοντολόγιο.

             Ας δούμε το μέλλον αισιόδοξα, αντιλαμβανόμενοι τα λάθη του παρελθόντος. Στις επερχόμενες εκλογές, το Ο.Ε.Ε. χρειάζεται τη συμμετοχή όλων μας στην εκλογική διαδικασία, χρειάζεται νέες ιδέες και όραμα, χρειάζεται την εμπειρία των μεγαλύτερων συναδέλφων, αλλά κυρίως την όρεξη για προσφορά, τον ρομαντισμό και τον ενθουσιασμό των νέων. Η ΔΙΚΗ μας γενιά δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Έχει έρθει ο καιρός να αναλάβουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, συμμετέχοντας και διεκδικώντας αυτά που αξίζουμε.


Με εκτίμηση
Νικόλαος Γ. Τζάνος
Υποψήφιος για τη ΣΤΑ και για το
 περιφερειακό τμήμα Ν.Α. Πελοποννήσου του Ο.Ε.Ε.

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013


Συνάδελφε Οικονομολόγε,

            Στις επερχόμενες αρχαιρεσίες του Ο.Ε.Ε. στις 15 Δεκεμβρίου 2013, θέτω τον εαυτό μου στην κρίση σου, ως υποψήφιος για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣΤΑ) και για το Περιφερειακό τμήμα Νοτιανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με την παράταξη ΔΗ.ΚΙ.Ο., με μόνο γνώμονα ένα καλύτερο μέλλον για το νέο, τον μαχόμενο, τον καθημερινά υπό αντίξοες συνθήκες και σε ένα εξαιρετικά δυσμενές επαγγελματικό περιβάλλον δοκιμαζόμενο Οικονομολόγο.

           Δεν πρόκειται να σου υποσχεθώ ότι θα αλλάξω τον κόσμο, ούτε καν τον Ο.Ε.Ε., αυτό για το οποίο όμως μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι θα συμμετάσχω με όλες μου τις δυνάμεις στην κοινή προσπάθεια όλων των συναδέλφων ώστε πραγματικά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος να σταθεί δίπλα σε όλους τους Οικονομολόγους σε ένα ρόλο που θα έχει ανταποδοτικά οφέλη στα μέλη του και θα σηματοδοτήσει με δικά του μέσα την παρεμβατικότητα του στην Ελληνική Κοινωνία και στους Οικονομολόγους.

Στην εξαιρετικά κρίσιμη τριετία που έρχεται, προτεραιότητές μας είναι :
√ Με επιστημονικό τρόπο να αναδείξουμε και να κατοχυρώσουμε το επάγγελμα του Οικονομολόγου – Μελετητή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διεθνή πρότυπα με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και ψήφισής του μέχρι το τέλος του 2014. Είναι σημαντικό για μας να αναδείξουμε και να πιστοποιήσουμε ειδικότητες Οικονομολόγων συναδέλφων, οι οποίοι θα έχουν την ανάλογη θεσμοθετημένη ενασχόληση στα οικονομικά δρώμενα της Χώρας μας.

Η ανάδειξη του ρόλου αλλά και του επιστημονικού έργου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, μέσω σύγχρονων μεθόδων τεχνολογίας σε ότι αφορά την επιμόρφωση και την ενημέρωση, είναι από τους πρωταρχικούς μας στόχους.

√ Στις δύσκολες περιόδους που περνά η Κοινωνία μας και οι άνεργοι Οικονομολόγοι συνάδελφοί μας, άμεσος στόχος μας είναι σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο η επιμόρφωσή τους και η πρακτική εξάσκηση αυτών μέσω νέων προγραμμάτων του νέου ΣΕΣ (2014-2020). Είναι απαραίτητο και μονόδρομος για μας να πετύχουμε την πλήρη εφαρμογή αυτού του μέτρου για όλους τους συναδέλφους Οικονομολόγους.

√ Ήδη θέσαμε στον αρμόδιο υπουργό, το ζήτημα της οικονομικής συνδρομής μέσω του ΕΣΠΑ και στην συνέχεια του ΣΕΣ για τους νέους Οικονομολόγους στον νέο επιχειρείν, για να μπορούν ν’ ανοίξουν τα δικά τους γραφεία ή να βελτιώσουν υλικοτεχνικά τα υφιστάμενα.

√ Όσον αφορά τους οικονομολόγους στο Δημόσιο τομέα θα διεκδικήσουμε και πάλι να αξιολογούνται αξιοκρατικά και να καταλαμβάνουν πτυχιούχοι μέλη του ΟΕΕ σε θέσεις προϊσταμένων και δ/ντων, κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες και φορολογικές υπηρεσίες. Να εκπονηθεί προσοντολόγιο - καθηκοντολόγιο.

             Ας δούμε το μέλλον αισιόδοξα, αντιλαμβανόμενοι τα λάθη του παρελθόντος. Στις επερχόμενες εκλογές, το Ο.Ε.Ε. χρειάζεται τη συμμετοχή όλων μας στην εκλογική διαδικασία, χρειάζεται νέες ιδέες και όραμα, χρειάζεται την εμπειρία των μεγαλύτερων συναδέλφων, αλλά κυρίως την όρεξη για προσφορά, τον ρομαντισμό και τον ενθουσιασμό των νέων. Η ΔΙΚΗ μας γενιά δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Έχει έρθει ο καιρός να αναλάβουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, συμμετέχοντας και διεκδικώντας αυτά που αξίζουμε.


Με εκτίμηση
Νικόλαος Γ. Τζάνος
Υποψήφιος για τη ΣΤΑ και για το

 περιφερειακό τμήμα Ν.Α. Πελοποννήσου του Ο.Ε.Ε.

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΔΗΚΙΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ( ΔΗ.ΚΙ.Ο. - Σ)
http://www.oe-e.gr/oe/images/stories/pdfs/1DH_KI_O.pdf

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ   ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


11ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
http://www.oe-e.gr/oe/images/stories/pdfs/11PT.pdf

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης;

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης;
Μετά από αυτό το πρώτο βήμα, θα βρεθείτε μπροστά σε δύο επιλογές: Την χρήση ως αιτών του επιδόματος και την χρήση ως διαχειριστής πολυκατοικίας. Μείνετε στην πρώτη επιλογή, όπου μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας, μαζί με δέκα «δικαιολογητικά» στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε και είναι τα εξής:
 - το ΑΦΜ σας
- το ονοματεπώνυμό σας
- τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων σας

Πως θα καταβληθεί το επίδομα θέρμανσης;
Το επίδομα θέρμανσης θα λάβουν:

1. Άγαμοι που είχαν συνολικό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ το 2012 και ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. 
Έγγαμοι με συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. 
Μονογονεϊκές οικογένειες με συνολικό εισόδημα μέχρι 43.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. Για τις οικογένειες με παιδιά το εισοδηματικό κριτήρια προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και μόνο για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύριες κατοικίες, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα είτε ιδιοκατοικούνται.

3. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 3.000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των 8 μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης.

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Δήλωση Υποψηφιότητας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,


            Στις επερχόμενες αρχαιρεσίες του Ο.Ε.Ε. στις 15 Δεκεμβρίου 2013, θέτω τον εαυτό μου στην κρίση σας, ως υποψήφιος για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣΤΑ) και για το Περιφερειακό τμήμα Νοτιανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με την παράταξη ΔΗ.ΚΙ.Ο. και υποψήφιο πρόεδρο τον Πελοπίδα Καλλίρη, με μόνο γνώμονα ένα καλύτερο μέλλον για το νέο, τον μαχόμενο, τον καθημερινά υπό αντίξοες συνθήκες και σε ένα εξαιρετικά δυσμενές επαγγελματικό περιβάλλον δοκιμαζόμενο Οικονομολόγο.
           Δεν πρόκειται να σας υποσχεθώ ότι θα αλλάξω τον κόσμο, ούτε καν τον Ο.Ε.Ε., αυτό για το οποίο όμως μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι θα συμμετάσχω με όλες μου τις δυνάμεις στην κοινή προσπάθεια όλων των συναδέλφων ώστε πραγματικά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος να σταθεί δίπλα σε όλους τους Οικονομολόγους σε ένα ρόλο που θα έχει ανταποδοτικά οφέλη στα μέλη του και θα σηματοδοτήσει με δικά του μέσα την παρεμβατικότητα του στην Ελληνική Κοινωνία και στους Οικονομολόγους.

Στην εξαιρετικά κρίσιμη τριετία που έρχεται, προτεραιότητές μας είναι :

Απολογισμός - Θέσεις Δημοκρατικής Κίνησης Οικονομολόγων (ΔΗ.ΚΙ.Ο.)

Η ΔΗΚΙΟ στις εκλογές του 2010 αναδείχθηκε με την στήριξη όλων των συναδέλφων πρώτη δύναμη. Με αίσθημα ευθύνης για την επιλογή αυτή των μελών μας, επιδιώξαμε την συναίνεση με τις υπόλοιπες παρατάξεις και έτσι  μέσα από μια δύσκολη οικονομική συγκυρία πέτυχε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και να έχει ουσιαστική παρέμβαση σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο.  Με διάλογο και πολλές φορές με αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις με τους αρμόδιους υπουργούς κατορθώσαμε το Οικονομικό Επιμελητήριο να σταθεί όρθιο παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε.
Στο χρονικό αυτό διάστημα πετύχαμε:
-Τη διασύνδεση με το taxisnet που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, για το ΟΕΕ, ξεπερνώντας τις κασσάνδρες και αυτούς που δεν ήθελαν καμία μορφή ελέγχου.  Ο έλεγχος από το ΟΕΕ, έδωσε οντότητα στον φορέα μας και οριοθέτησε – κατοχύρωσε επαγγελματικά τον Λογιστή – Φοροτέχνη πανελλαδικά.

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Προκήρυξη εκλογών Οικονομικού Επιμελητηρίου ΕλλάδοςΠ ρ ο κ ή ρ υ ξ η ε κ λ ο γ ώ ν - Δεκέμβριος 2013


Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 το Οικονομικό Επιμελητήριο διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη Μελών:

της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και

Περιφερειακών Διοικήσεων


Για την προκήρυξη των εκλογών βλέπε παρακάτω

Για το χρονοδιάγραμμα (καταλυτικές ημερομηνίες εκπλήρωσης ταμιακών υποχρεώσεων, εγγραφές νέων μελών, υποβολή ατομικών υποψηφιοτήτων) βλέπε συνημμένο αρχείο