Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Ποιοι 18χρονοι θα υποβάλουν φέτος ξεχωριστά Ε1

Πώς η υποχρέωση των νέων που ενηλικιώθηκαν μπορεί να επιφέρει απώλεια επιδομάτων ή απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για την οικογένειά τους
Φορολογική δήλωση ξεχωριστή από τους γονείς τους θα πρέπει να υποβάλουν φέτος οι νέοι και οι νέες που έκλεισαν τα 18 έτη ηλικίας εντός του 2017, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Για παράδειγμα, ξεχωριστή φορολογική δήλωση πρέπει να υποβάλει ένας 18άρης, ο οποίος μπορεί να μην έχει αποκτήσει εισοδήματα αλλά έχουν πιστωθεί στο όνομά του τόκοι καταθέσεων ακόμη και του ενός ευρώ. Επιπλέον, ένας νέος ή μία νέα που συμπλήρωσε τα 18 έτη ηλικίας εντός του προηγούμενου έτους υποχρεούται φέτος να υποβάλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση, εφόσον:
1. Δεν συγκατοικεί στο ίδιο σπίτι με τους γονείς του, αλλά διαμένει σε κτίσμα στο οποίο κατέχει έστω και ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο του παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς του ή από κάποιον φίλο του.

Ενθαρρυντική η πορεία των εξαγωγών για το 2018

Με προσδοκίες και συγκρατημένη αισιοδοξία ξεκίνησε το 2018 για τις ελληνικές εξαγωγές. Ο τερματισμός της ύφεσης, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η επιστροφή της οικονομίας σε τροχιά σταθεροποίησης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη πορεία και τη φετινή χρονιά, ύστερα από το ιστορικό ρεκόρ που κατεγράφη το 2017.

Παράταση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης για την ετήσια πιστοποίηση των λογιστών-φοροτεχνικών στο Taxisnet

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Η5 παραγράφου του Ν.4093/2012, οι λογιστές - φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο ΟΕΕ το πρώτο δίμηνο κάθε έτους,με την οποία δηλώνουν ότι ασκούν το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού, ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998, ότι δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών και ότι έχουν παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής τους κατάταξης.

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Ξεπέρασαν το 1% του ΑΕΠ οι δαπάνες R&D στην Ελλάδα

Στο 1,01% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2016 το ποσοστό των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α), ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο του 1%, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και απέστειλε στη Eurostat. Οι εν λόγω δαπάνες ήσαν 0,97% του ΑΕΠ το 2015 και 0,67% το 2011.
Οι δαπάνες για Ε&Α συνέχισαν την αυξητική πορεία των τελευταίων ετών και το 2016 ανήλθαν σε 1.745,2 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ποσό δαπανών για Ε&Α στη χώρα μας. Οι δαπάνες το 2016 ήσαν αυξημένες κατά 50,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015, ενώ σε σχέση με το 2011 η αύξηση ανήλθε σε 363 εκατ. ευρώ.  

Capital controls: Τι αλλάζει στις αναλήψεις μετρητών Σε νέα χαλάρωση των capital controls προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών

Σε νέα χαλάρωση των capital controls προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τροποποιούνται οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015(Α’ 84) όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την απόφαση από 1η Μαρτίου :


•       Αίρονται οι περιορισμοί στο άνοιγμα νέων λογαριασμών. Συγκεκριμένα,   επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα καθώς και η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, ανεξαρτήτως της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID).


Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού προγράμματος από το 11o Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου

Το 11o Περιφερειακό Τμήμα ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:
«Ε.Φ.Κ.Α-ΕΡΓΑΤΙΚΑ»

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Εργατικά: σύμφωνα με Ν.2000 το ποσοστό εργατικής εισφοράς μπορεί να αποδοθεί ως οικονομική ενίσχυση στους χαμηλόμισθους

ΕΡΓΑΤΙΚΑ: Σύμφωνα με διάταξη νόμου του 2000 που ελάχιστοι εργαζόμενοι γνωρίζουν, εργαζόμενος που αμοίβεται με το βασικό μισθό και απασχολείται με καθεστώς πλήρουςαπασχόλησης μπορεί με μια βεβαίωση του εργοδότη προς το ΙΚΑ να λαμβάνει ως οικονομική ενίσχυση την παρακράτηση της εργατικής εισφοράς από τον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ που γίνεται στο μισθό του και κανονικά αποδίδεται ως μέρος των εισφορών που καταβάλει ο εργοδότης μηνιαίως στο ΙΚΑ (ποσοστό 6,67% επί των αποδοχών) εξαιρούνται ειδικότητες που κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις).
Διαβάστε περισσότερα :